بهترین خریدار و فروشنده اسکناسهای ناصرالدین شاه و رضاشاه و محمدرضاشاه و جمهوری اسلامی ایران

اسکناس قدیمی ایران،banknote.

eskenas-eskenasirani-ghadimi-notepaper-iran-eskenasghadimi-iraneskenas اسکناس-ایران-قدیمی-ایرانی-اسکناسهای-رضاشاه-پهلوی-قاجار-سکه-پول eskenaseghadimieirani-eskenas-iraneskenas-Eskenasghadimi-ایران-اسکناس-قدیمی-کلکسیونر-فروش-کلکسیون
اسکناس-ایران-قدیمی-قاجار-پهلوی-جمهوری-اسلامی-ایرانی collection-eskenas-e-iran-ghadimi-irani-bankenote-old-ancient-قدیمی-اسکناس-ایران-ایرانی-خرید-فروش-فروشگاه-اینترنتی IRANIAN-COLLECTION-ESKENASGHADIMI-ESKENASIRAN-ESKENAS-Eskenas-ghadimi-naseri-ghajar-رایگان-اسکناس-ایرانی-قدیمی اسکناس-فروشگاه-اینترنتی-خریدار-ایران-قدیمی-اسکناسی-کلکسیونرها-کلکسیون-آلبوم-ارز-پول-حراج-سکه-لینک-قدیمیترین-اسکناسها اسکناس اسکناس قدیمی ایران اسکناس ایرانی قدیمی اسکناس ایران قدیمی ایران اسکناس طلا-اسکناس-ایرانی-قدیمی-قاجار-محمدرضاشاه-پهلوی-عربی-عراق-لبنان-عمارات-کویت-ریال-ارز-تومان 10000rial-5000toman-eskenasghadimi-iranian-eskenas-ghadimi-iran-irani-arabic-bankenote-buy-sell-eskenaseirani-اسکناس-سکه-اسکناسها-ایران تاریخچه-اسکناس-اسکناسهای-جهان-10000ریالی-500تومانی-قدیمی-پول-ایرانی-ایران-eskenas-eskenasiran-iranian-bankenote-ghadimi اسکناس-قدیمی-ایرانی-تاریخچه-اسکناسهای-ایران-و-جهان-100ریالی-20تومانی-پول-فروشگاه اینترنتی-خریدار-eskenas-ghadimi-iran-iranian
new banknotes for sell

eskenas ghadimi iran banknote اسکناس کلکسیونی ایران قدیمی پول سکه اسکناس
eskenas ghadimi iran banknote اسکناس کلکسیونی ایران قدیمی رضاشاه پهلوی 50000 ریال پول سکه اسکناس
eskenas ghadimi iran banknote اسکناس کلکسیونی ایران رضاشاه پهلوی قدیمی ایرانی پول سکه اسکناس
eskenas iranian banknote ghadimi اسکناس محمد رضا شاه بانک ملی پهلوی ایران اسکناس قدیمی سکه کلکسیون
eskenas iranian banknote ghadimi اسکناس محمد رضا شاه پهلوی جفت بانک ملی ایران اسکناس قدیمی سکه کلکسیون
eskenas iranian banknote ghadimi اسکناس محمد رضا شاه پهلوی ایران تک بانکی اسکناس قدیمی سکه کلکسیون
eskenas iranian banknote ghadimi irangallery.org اسکناس محمد رضا شاه پهلوی جفت بانکی ایران اسکناس قدیمی سکه کلکسیون
eskenas iranian banknote ghadimi اسکناس محمد رضا شاه پهلوی بانکی ایران اسکناس قدیمی سکه کلکسیون
eskenas iranian banknote ghadimi eskenas.biz اسکناس محمد رضا شاه پهلوی بانک مرکزی ایران اسکناس قدیمی سکه کلکسیون
eskenas iranian banknote ghadimi اسکناس محمد رضا شاه پهلوی ایران بانک مرکزی ملی اسکناس قدیمی سکه کلکسیون

اسکناس 20 هزار تومانی امسال می‌آید

اسکناس 20 هزار تومانی امسال می آید
اخبار: طبق اعلام بانک مرکزی در سال‌جاری اسکناس 20هزار تومانی، چاپ و توزیع می‌شود

به گزارش همشهری، کارشناسان اقتصادی چاپ اسکناس درشت را نشانه‌ای از کاهش ارزش پول ملی می‌دانند اما دلیل اصلی اصرار مسئولان بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های کاغذ اسکناس و چاپ است. با افزایش قیمت دلار، ارزش هزینه‌ای که بانک مرکزی برای واردات کاغذ اسکناس درنظر می‌گیرد، افزایش یافته و این موضوع انگیزه‌ای برای چاپ اسکناس درشت شده است

بانک مرکزی سال گذشته هزینه چاپ اسکناس یک‌هزار ریالی را بیش از ارزش آن اعلام کرد. مدیرکل سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی به ایسنا گفت: براساس بررسی‌ اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی ما به اسکناس فراتر از 100هزار ریالی نیاز داریم. مجید صنیعی افزود: با توجه به اینکه ما در چاپ اسکناس محدودیت داریم و نمی‌توان بعد از اسکناس 100هزار ریالی، مجوز چاپ اسکناس 500 هزار یا یک میلیون ریالی را گرفت بنابراین خواه‌ناخواه بعد از اسکناس 100هزار ریالی باید اسکناس 200هزار ریالی چاپ شود

 

Gold Price


gold price charts provided by goldprice.org

Silver Price


silver price charts provided by silverprice.org

بازگشت به صفحه اصلی*

 

:لینک های مرتبط*

نمونه اسکناس های بانک ملی

SEO Stats powered by MyPagerank.Net